Rozmiar: 15909 bajtów

- 125 -

1375, 10 I (feria quarta infra octavam Epiphanie), Ketř (Keczer)

Jan [ze Středy], biskup olomoucký (Johannes Olomucensis episcopus), potvrzuje inzerované listiny z 1373, 16 VIII /viz č. 114/ a 1374, 21 IX /viz č. 124/.

Or. lat., perg. 560 x 400 + 60
Na nitích (novodobě doplněných) přivěšena pečeť vydavatele
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 120, sign. II/7
Reg.: Kopetzky, č. 377, s. 103; Šigut 1, č. 13, s. 33


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów