Rozmiar: 15909 bajtów

- 126 -

1375, 20 VIII (XIII Kalendas Septembris), [Nysa]

I.N. Testament Anny (Anna) wdowy po nyskim mieszczaninie Hanku zwanym (Hanco dictus) Isenecher, sporządzony przez Jana (Johannes) Apeczconis notariusza publicznego. Testatorka zapisuje ławę chlebową Janowi (Johannes), Bernardowi (Bernhardus) i Wawrzyńcowi (Laurentius) synom swego zmarłego brata Niczka zwanego (Niczco dictus) Groschener i jego żony Elżbiety vel Neli (Elyzabeth alias Nela), ponadto poleca sprzedać swój dom i wypłacić następujące legaty: 50 grzywien Agnieszce córce zmarłego Materny (Agneta Materni) Groschener, 10 grzywien synom Mikołaja (Nikolaus) Paczkower, kmiecia z Mikulovic (msticus in Nicolaivilla) oraz synom jego brata i siostry, 10 grzywien Mikołajowi Sculteti rzeźnikowi nyskiemu (Nicolaus Sculteti carnifex Nysensis), 60 grzywien jako uposażenie kaplicy Bożego Ciała przed Bramą Celną w Nysie, a pozostałą kwotę przeznaczyć na różne cele publiczne i religijne. Odnośnie ufundowanej przez siebie kaplicy Bożego Ciała postanawia, że po śmierci obecnego rektora Jana z Tyńca (Johannes de Tynczia) mają zostać tam utworzone dwa ministeria, a prawo patronatu ma przypaść Janowi Sculteti plebanowi w Vidnavie (Johannes Sculteti plebanus in Wydnavia), Janowi (Johannes) Gemini mieszczaninowi nyskiemu i wymienionym Janowi, Bernardowi i Wawrzyńcowi. Wykonawcami testamentu Anna wyznacza: Jana (Johannes) Sculteti, jego ojca Peczka (Peczco), Jana (Johannes) Gerwini mieszczanina nyskiego i ministra lub ministrów wspomnianej kaplicy (ministrum sive ministros dicte cappelle).

Świadkowie: Jeremiasz z Głogówka kapłan (Jeremias de Minori Glogovia presbiter), Mikołaj (Nicolaus) Sculteti z Łąki kleryk wspomnianej Anny (de Weza clericus dicte Anne), Henryk zwany (Heinricus dictus) Pynkoush kramarz nyski (institor Nysensis).

Transumpt w oryg. z 1375 , 16 X (zobacz nr 127)
APOpole, Am Nysa, nr 46
Reg.: Kastner, s. 9, CDS 36, nr 53


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów