Rozmiar: 15909 bajtów

- 127 -

1375, 16 X (XVII Kalendas Novembris), Otmuchów (Otmuchow)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) zatwierdza dokument z 1375, 20 VIII (zobacz nr 126).

Świadkowie: Jan (Johannes) Brunonis kanonik wrocławski (canonicus Wratislaviensis), Jan z Tyńca prokurator otmuchowski i Mikołaj z Żelaznej prokurator grodkowski (Johannes de Tinczia Othmuchoviensis et Nicolaus de Martinivilla Grotkoviensis procuratores), Jan z Lesia kanonik opolski (Johannes de Waldow canonicus Opoliensis), Jerzy (Georgius) Fulschussil protonotariusz biskupi (curie nostre prothonotarius).

Or. łac., perg. 537 x 362 + 78
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć pontyfikalna biskupa
APOpole, Am Nysa, nr 46
Reg.: Kastner, s. 9; CDS 36, nr 53


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów