Rozmiar: 15909 bajtów

- 128 -

1375, Nysa (czur Neisse)

Statut cechu rymarzy i paskarzy potwierdzony przez burmistrza Niczka Becke (bei Niczen Becken rotmeister) i rajców nyskich (rotmanen czur Neisse).

Or. niem.. perg. 132 x 236 + 20
APOpole. Am Nysa, nr 45
Reg.: CDS 36, nr 52
Uw.: Dokument silnie poplamiony i częściowo nieczytelny


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów