Rozmiar: 15909 bajtów

- 130 -

1376, 27 IX (XXVII Septembris), Fryštát (Freienstad)

Přemysl, kníže těšínský (Przemislaus dux Tesschinensis), přidává k nadaci oltáře ve farním kostele ve Fryštátě 10 hřiven pražských grošů.

Svědkové: rytíři (milites) Ota zvaný Stoš (Otto dictus Sthosh), Herbord z Ketře (Herbardus de Kerze), Macek z Bítkova (Maczco de Bitkow), Šašek (Schasko) de Mosgrund, Mikuláš zvaný Hoff (Nicolaus dictus Hoff), Karel, notář (Karolus notarius).

Inzert v listině z 1377, 18 II /viz č. 134/


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów