Rozmiar: 15909 bajtów

- 135 -

1377, 10 III (in dem dunrstag noch Letare), Opole (czu Opul)

Władysław ks. opolski (Ladislaus herczog czu Opul) poleca rajcom nyskim swego zaufanego Bernarda (Bernhard) Smyl.

Or. niem., pap. 225 x 89
Pieczęć na odwrocie częściowo wykruszona
APOpole, Am Nysa, nr 47
Reg.: CDS 36, nr 54


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów