Rozmiar: 15909 bajtów

- 140 -

1378, 17 VII (an dem nechsten sunnabend vor sand Marie Magdalene tage),
Praha (Prage)

Václav [IV.], římský a český král (Wenczlaw Romischer kunig und kunig zu Behem), uděluje bratřím Václavovi (Wenczlaw) a Přemkovi (Prziemke), knížatům opavským (herczogen zu Troppaw), s jistými podmínkami knížectví opavské a přijímá od nich hold.

Or. něm., perg., 345 x 265 + 5,5
Na žlutých nitích přivěšena majestátní pečeť vydavatele se znakovým sekretem na rubu
ZA, AS, inv. č. 5, sign. A VI-3
Reg.: Kopetzky, č. 386, s. 104-105


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów