Rozmiar: 15909 bajtów

- 143 -

1378, 23 VIII (in vigilie beati Bartholomei apostoli gloriosi),
Mírov (Meraw)

Jan [ze Středy], biskup olomoucký (Johannes Olomucensis episcopus), potvrzuje inzerovanou listinu z 1378, 16 VIII /viz č. 142/.

Or. lat., perg. 365 x 240 + 40
Na perg. proužku přivěšena pečeť vydavatele
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 122, sign. 11/6
Reg.: Kopetzky, č. 388, s. 05: Kürschner (1885), s. 4


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów