Rozmiar: 15909 bajtów

- 145 -

1379, 28 IV (IIII Kalendas Maii), Otmuchov (Othmuchaw)

Jan, děkan hlohovský (Johannes decanus Glogouiensis), a Mikuláš z Ponickau (Nicolaus de Ponkow), kanovníci a administrátoři biskupství vratislavského, souhlasí s prodejem zboží ve vsi Bodzanów (Longa villa) bratry Mikulášem (Nicolaus), Pavlem (Paulus), Konrádem (Conradus), Jindřichem (Henricus) a Otou (Otto) Schenewicz niskému měšťanu Jakubovi (Jacobus) Libingi a udělují mu investituru.

Svědkové: Niczko Teppilwade, Szymek z Kałkowa (Schimko de Kalkow), Niczko Nowak, Petr (Petrus) Schaff, Jindřich (Henricus) Meczil, Jindřich (Henricus) Phisthain, Pavel (Paulus) Zele, Jiří (Georgius) Fulstwussl, plebán v Královicích (Kralowicz), protonotář.

Or. lat., perg. 365 x 210 + 50
Na zeleno-červených nitích přivěšena pečeť administratury
ZA, Jesuité Nisa, inv. č. 2, sign. 45/1
Reg.: Šebánek, č. 909, s. 184


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów