Rozmiar: 15909 bajtów

- 146 -

1379, 21 XII (am nestin metwoch vor Weynachten), Hradec (Grecz)

Vaclav a Přemek, knížata opavská (herczog Wenczlaw und herczog Przemke erpherren czu Troppaw), potvrzují že Pavel (Pauel), syn Petra (Peter), fojta v Těšíně (Thessthin), prodal plat 10 a půl hřiven pražských grošů na krámech v Opavě (Troppaw) opavskému měšťanovi Rejnčkovi (Reynczke) k zřízení oltářní nadace ve farním kostele v Opavě.

Svědkové: Kuneš z Varty, (Kuncze von der Wartha), Niczko z Vidbachu (Niczko von Widbech), Ješek z Domoradovic (Jeschko von Domarodowicz), Petr (Peter) Czuchtindorf, Petr Wusthube (Pecze Westhube), Lenhart z Vidbachu (Lenhart von Widbech), Hynek (Heynke) Paulowicz.

Or. něm., perg. 490 x 285 + 70
Dvě pečeti vydavatelů, původně přivěšené na nitích, chybí
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 123, sign. 1II/1
Ed.: Šigut 1, č. 15. s. 37-40
Reg.: Kopetzky, č. 390, s. 106; Kürschner (1885), s. 7


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów