Rozmiar: 15909 bajtów

- 138 -

1377, 7 XII (feria secunda in crastino sancti Nicolai episcopi),
Nysa (Nyse)

Ławnicy nyscy (coram scabinis Nysensibus): Jakub (Jacobus) Pudewek, Heinek (Heinco) Marsilii, Marcin (Martinus) Wolframi, Jan (Johannes) Kelneri, Franczek (Franczco) Libingi, Mikołaj (Nicolaus) Cunczendorf i Jakub (Jacobus) Moricz oraz landwójt Tammo z Niwnicy (advocatus Tammo de Nunicz) i podwójci dziedziczny Gerlach (viceadvocatus hereditarius Girlacus) stwierdzają, że Maciej (Mathias) Drysicmark sprzedał pannie Helwidze (Heylwiga) 1/2 ławy chlebowej.

Or. łac., perg. 231 x 55
Pieczęć urwana wraz z paskiem
APOpole, Am Nysa, nr 48
Reg.: CDS 36, nr 55
Uw. Na odwrocie dokumentu: jako późniejszych właścicieli wymieniono piekarza Macieja (Mathis) Teykfus i Jana (Johannes) Pradel, zięcia Jana (Johannes) Teycfus


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów