Rozmiar: 15909 bajtów

- 150 -

1380, 20 V (XIII Kalendas Junii), Otmuchów (Othmuchow)

Henryk ks. śląski i pan Legnicy dziekan wrocławski i administrator diecezji wrocławskiej (Henricus dux Slezie et dominus Legnicensis decanus et administrator in temporalibus ecclesie Wratislaviensis) stwierdza, że Peczek (Peczko) Kunyl z Wierzbięcic (Oppertivilla) sprzedał Mikołajowi (Nicolaus) Girhardi z Wierzbięcic 5/4 łana i dwór należące do sołectwa.

Świadkowie: Albert (Albertus) de Curia kanonik wrocławski (canonicus Wratislaviensis), Andrzej (Andreas) Przechod rycerz (miles), Maciej prokurator otmuchowski, Pakosz burgrabia otmuchowski (Mathias pro curator, Pacuschius burgrauius Othmuchovienses), Jakusz ze Starego Paczkowa (Jacuschius de Antiqua Paczkow), Heinczek z Biskupowa (Heinczko de Bischofswalde) - wasale (clientes), Jerzy (Georgius) Fulschussil, pleban w Karłowicach, protonotariusz biskupi (plebanus in Karlowicz prothonotarius curie episcopali).

Or. łac., perg. 333 x 190 + 47
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć z herbem biskupstwa
APOpole, Am Nysa, nr 52
Reg.: CDS 36, nr 59


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów