Rozmiar: 15909 bajtów

- 151 -

1381, 9 I (nona die mensis Januarii), [Nysa]

I.N. Testament Anny zwanej (Anna dicta) Ysenecherynne mieszczanki nyskiej. Testatorka zapisuje na rzecz kaplicy Bożego Ciała poza murami Nysy 2 grzywny rocznego czynszu ze Starego Lasu (Antiqua Waldow), 1/2 czynszu z łaźni na ulicy Celnej oraz 1 grzywnę czynszu z Lasosic (Lessot), którą dożywotnio otrzymała Katarzyna zwana (Katherina dicta) Groschenerryne. Następnie przekazuje 4 grzywny rocznego czynszu z domu Marcina cieśli (Martinus carpentarius) Jeremiaszowi (Jeremias) [z Głogówka], 20 grzywien Janowi Sculteti plebanowi w Vidnavie (Johannes Sculteti plebanus in Wydna), 15 grzywien z domu Mikołaja (Nicolaus) Kotthener duchownym wspomnianej kaplicy, a skład sukna Janowi (Johannes), Bernardowi (Bernhardus) i Wawrzyńcowi (Laurentius) synom jej zmarłego brata Mikołaja zwanego (Nikolaus dictus) Grosschener, jednakże z zachowaniem praw obecnego użytkownika składu Jana zwanego (Johannes dictus) Gener. Agnieszka córka zmarłego Materny (Agnetha quondam Materni) Grosscheneri otrzymuje ławę rzeźniczą Macieja syna Reynuschdorfa (Mathias filius Reynuschdorf), Jan Gener 30 grzywien, siostra Anny, Agnieszka z Głuchołazów (Agnetha de Czeginhals) 1 grzywnę czynszu z domu Jana zwanego (Johannes dictus) Phffaffe, a mniejsze zapisy Jan (Johannes) Sartoris z Białej (de Czulcz), Mikołaj z Łąki (Nicolaus de Wezen), Jan (Johannes) Crawir, Małgorzata zwana (Margaretha dicta) Ysenecherrynne, Jan syn Ystruta (Johannes filius Ystrut), syn Mikołaja zwanego Paczker z Mikulovic (Nicolaus dictus Paczker de Nicolaivilla), siostry Zachariasza z Mikulovic (Zacharius de Nicolaivilla), Mikołaj Ślepy z Kamieńca (Nicolaus Cecus de Kamencz). Testatorka odwołuje wcześniejszy legat dla zmarłego Nikusza rzeźnika (Nekuschius Camifex), a 6 grzywien zapisanych zmarłemu Mikołajowi (Nicolaus) Sculteti otrzymuje Katarzyna (Katherina) mieszkająca w domu Agnieszki z Głuchołazów. Ponadto przekazane zostają zapisy na rzecz księży i ubogich. Wykonawcami testamentu zostają wyznaczeni Marcin (Martinus) Schyban zastępca plebana w kościele św. Jakuba w Nysie (viceplebanus ecclesie sancti Jacobi Nysensis), Jan Sculteti pleban w Vidnavie i Hensillin Gener mieszczanin nyski (civis Nysensis).

Świadkowie: Jeremiasz z Głogówka (Jeremias de Minori Glogovia), Henryk (Heinricus) Pinkusch mieszczanin nyski (civis Nysensis), Agnieszka (Agnetha) zwana Schindletrynne i Anna z Ziębic (Anna de Monstirberg).

Or. łac., perg. 346 x 521
Znak notariusza publicznego Tymona (Thimo), syna zmarłego Piotra z Gogołowa (Petrus de Gabelaw)
APOpole, Am Nysa, nr 53
Reg.: CDS 36, nr 60


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów