Rozmiar: 15909 bajtów

- 154 -

1381, 26 XI (VI Kalendas Decembris), Otmuchów (Othmuchaw)

Wacław biskup lubuski i administrator diecezji wrocławskiej (Wenceslaus episcopus Lubucensis et administrator ecclesie Wratislaviensis) oświadcza, że Jan (Johannes) Pauli chłop z Białej Nyskiej (Bela) sprzedał nyskiej mieszczce Elżbiecie (Elizabeth) Echardynne 1 grzywnę rocznego czynszu i połowę wolnego łanu tamże. Czynsz został przekazany Małgorzacie wdowie po Mikołaju murarzu z Nysy (Margaretha relicta Nicolai Muratoris de Nisa).

Świadkowie: Maciej prokurator otmuchowski (Mathias procurator Othmuchoviensis), Szymek z Kałkowa (Schimko de Kalkow), Jan (Johannes) Libintal, Heinczek (Henczko) Bischofswalde, Wulo z Wilczkowa (Wulo de Wilczaw), Jan (Johannes) Lukow, Jan ze Starego Lasu notariusz biskupi (Johannes de Waldow curie episcopalis notarius).

Or. łac., perg. 339 x 192 + 43
Paski perg. bez pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 55
Reg.: CDS 36, nr 62; Engelbert, nr 1197


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów