Rozmiar: 15909 bajtów

- 157 -

1382, 1 X (ersten tag Octobris) Otmuchov (Otmuchau)

Václav, biskup vratislavský (Wenzeslaus Bischoff zu Breslaw), potvrzuje, že Jan (Johannes) Schwidnitz a Mikuláš (Nicolaus) Ryman s manželkou Markétou (Margaretha) věnovali 9 hřiven pražských grošů na zřízení oltáře Panny Marie v farním kostele ve Vidnavě (Weidnaw) a vyhrazují si právo patronátu.

Svědkové: rytíři (rittern): Bernard z Seidlitz (Bernhardus de Czedlitz) a Albert Schaf, kněží (priestern): Matyáš ze Strobic, děkan v Opolí (Mathias von Strowitz dechant zu Oppelnn), Norbert z Žoru, farář v Svinach (Neubert de Sor pfarher in Schwein), Jan (Johann) Rotkirche a Mikuláš z Reibnitz (Nicolaus de Ribenitz), Mikuláš ze Zieliny, kanovník ve Vratislavi a biskupský notář (Nicolaus de Selin thumhernn in Breslaw unsers hofes notar).

Or. lat., perg. 395 x 295 + 70
Na perg. proužku přivěšena pečeť vydavatele
SOkA Jeseník, Af Vidnava, inv. č. 2
Op. něm. (překlad z lat.), pap. 16. stol. (poškozeno)
SOkA Jeseník, Am Vidnava, inv. č. 2, sign. 230/154
Pozn.: Regest był pořízen z německého op., neboť or. nebyl v době přípravy katalogu k dispozici


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów