Rozmiar: 15909 bajtów

- 186 -

[1383-1387], březen - duben (sabbato ante Judica), Olomouc (Olomucz)

Unka z Majetína, nejvyšší sudí olomoucké cudy (Unka de Magetyn supremus czudarius), purkrabí Wiknamus, jeho syn (eiusdem filius purchravius), a Zbyněk, podkomoří olomoucké cúdy (Sbynco subcamerarius Olomucensis czude), dávají právní naučení Niczovi, sudímu cúdy v Krnově (Jegerdorf), že duchovní osoby nemohou být pohnány před světský soud.

Or. lat., pap. 230 x 145
Zbytky přitištěné pečeti
ZA, AS, inv. č. 401, sign. A XVIII-18
Reg.: Regesta Venceslai IV., č. 713, s. 300


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów