Rozmiar: 15909 bajtów

- 159 -

1383, 18 III (XVIII die Martii), Wrocław (Wratislavie)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że przed Albertem dziekanem kolegiaty ¶w. Krzyża we Wrocławiu (Albertus decanus ecclesie Sancte Crucis Wratislaviensis) i Janem (Johannes) Brunonis kanonikiem wrocławskim doszło do ugody między Janem (Johannes) de Mogelicz, plebanem w ¦więtowie Polskim (rector ecclesie parochialis in Polonicalis Swetauia) a Marcinem (Martinus) Herdani mieszczaninem nyskim, według której ten ostatni w zamian za zwolnienie od dziesięciny przekazuje ko¶ciołowi dwie ł±ki, jedn± pomiędzy ł±kami Niczka (Niczco) zwanego Wilczkin i Grzegorza zwanego (Gregorius dictus) Beidergassin, drug± między dobrami Niczka Wilczke i Heyna brata wymienionego Grzegorza (Heyno frater supradicti Gregorii).

Or. łac., perg. 495 x 297 + 53
Pasek pergaminowy po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 56
Reg.: CDS 36, nr 63


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów