Rozmiar: 15909 bajtów

- 161 -

1383, 23 IV (an sante Georgen tag), Fulnek

Beneš z Kravař, mistr komory římského krále (Benesch von Crawarn des Romischen kuniges camermeyster), dává městu Bílovci (Wockenstat) a vsi Radotínu (Radotyn) právo odúmrti a povoluje postavit městské hradby.

Svědek: Vok z Kravař, nejvyšší komorník olomoucké cúdy (Wocko von Crawar obirstir Camrer der Czude czu Olomucz).

Or. něm., perg. 265 x 207 + 40
Dvě pečeti vydavatele a svědka, původně přivešené na nitích, chybí
SOkA Nový Jičín, Am Bílovec, inv. č. 1
Ed.: Chobot - Baletka, s. 8-9
Reg.: Kopetzky, č. 398, s. 108


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów