Rozmiar: 15909 bajtów

- 162 -

1383, 3 VI (an sand Erasmus tag)

Purchard ze Lhoty (Purchart de Elhothen) přiznává dluh 11 hřiven grošů pražských klášteru klarisek v Opavě a slibuje jej zaplatit ve stanovených termínech.

Svědkové: Jelšík z Heraltic (Jilszick won Herolticz) a Ješek ze Suchých Lazců (Yescke won Suchy Lask).

Or. něm., perg. 225 x 135 + 20, poškoz.
Tři pečeti vydavatele a svědků, původně přivěšené na perg. proužcích, chybí
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 10, sign. F 2
Reg.: Šebánek, č. 941, s. 191; Regesta Venceslai IV., č. 715, s. 301


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów