Rozmiar: 15909 bajtów

- 166 -

1383, 4 XII (an dem heiligen iuncwrawen sente Barbara tag),
Głubczyce (Lupphicz)

Mikołaj [III] ks. opawski i głubczycki (Nyclos herczog czu Troppaw vnd czu Luppchicz) sprzedaje miastu Głubczyce (Luppchicz) 12 kramów sukienniczych i ustanawia przepisy regulujące handel suknem.

Świadkowie: Bawor z Nasiedla (Bauwor von Nassedil), Stefan z Wierzbnej (Stephan von Wyrbyn), Otto Stosz (Ottho Sthosch), Hanek z Úvalna (Hanke von dem Lobensteyn), Henczel Stosz (Henczil Stosch), Mikołaj Stosz z Goczałkowa (Niclos Sthosch von Gotschalkisdorf), Leinhard z Krapkowic (Lenhart von Crapicz), Eberhard (Ebyrhart) von Stachav pisarz dworski (hofschreiber).

Or. niem., perg. 419 x 260 + 66
Na czerwonych niciach uszkodzona na brzegach pieczęć wystawcy z kontrasigillum
APOpole, Am Głubczyce nr 8
Reg.: Kopetzky, s. 111, przyp. 1
Ed.: Minsberg, s. 129-131


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów