Rozmiar: 15909 bajtów

- 167 -

1384, 3 II (tertia die mensis Februarii), Nysa (in Nysa)

Tymo notariusz publiczny (Thymo notarius publicus) stwierdza, że Elżbieta (Elisabeth) Ekhartynny przekazała na rzecz ufundowanej przez siebie altarii pod wezwaniem św, Wacława w kościele parafialnym św. Jakuba w Nysie (in ecelesia sancti Jacobi in Nysa) swój dom koło domu rzeźnika Henselina (Henselinus) Reynise oraz 2 grzywny rocznego czynszu z dóbr Tammona z Niwnicy (Thamo de Newnicz).

Świadkowie: Jan (Johannes) Mysener, Mikołaj dzwonnik (Nicolaus campanator).

Dopisek na odwrocie dokumentu z 1366, 4 III (zobacz nr 90)
Or. łac., perg. 375 x 262 + 60
APOpole, Am Nysa, nr 30
Reg.: CDS 36, nr 37.


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów