Rozmiar: 15909 bajtów

- 170 -

1384, 29 IV (am nesten fritage noch senthe Jorgen tage), Głogówek (Glogaw)

Władysław ks. opolski, wieluński, kujawski i dobrzyński (Ladislaw herczog czu Oppol, czu Welin, czur Coya und czu Dobryn) zatwierdza we własnym imieniu i jako opiekun nieletnich dzieci swojego zmarłego brata, księcia Bolesława, mieszczanom Opola (Opol), Głogówka (Glogaw), Niemodlina (Falkenberg), Wielunia (Welun), Białej (Czulcz), Strzelec (Strelicz), Prudnika (Nowstat), Ścinawy Małej (Stynaw), Brzeźnicy (Bresnicz), Ostrzeszowa (Schiltberg), Krzepic (Crippicz), Częstochowy (Czanstochaw), Kłobucka (Clobug), Krapkowic (Krapicz), Olesna (Rosinberg), Lewina (Lobin), Leśnicy (Lesnicz), Skorogoszczy (Schorgast), Dobrodzienia (Dobrisin), Bolesławca (Bunczlaw), Woźnik (Wosnik), Żarek (Cleyn Szar), układ z 1384, 28 IV dotyczący ugody pomiędzy miastami w sprawie traktowania złodziei, zbójców, morderców, podpalaczy (zob. nr 169).

Or. niem., perg. 540 x 322 + 58
Na zielono-czerwonych niciach uszkodzona na brzegach pieczęć konna wystawcy z kontrasigillum
APOpole, Am Opole, nr 5
Odpis niem. w transumpcie Rady miasta Opola z 24 III 1525 r.
APOpole, Am Prudnika, nr 28
Regest: Steinert, nr 5; Koszyk, nr 5; CDS 33, nr 30
Uw.: W transumpcie z 1525 roku zapis Dobrisin (Dobrzyń) zastąpiony został przez Dobrydzyn (Dobrodzień)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów