Rozmiar: 15909 bajtów

- 171 -

1384, 24 V (IX Kalendas Junii), Otmuchów (Othmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Albert Schaff, pan na Vlčicach (Albertus Schaff dominus et heres ville Wilczicz) za zgodą swojej żony Doroty (Dorothea) sprzedał Janowi z Oleśnicy (Johannes de Olsna) altaryście altarii św. Krzyża w kościele parafialnym św. Jana na Starym Mieście w Nysie (in Antiqua Civitate Nysensi) 1 grzywnę czynszu na dobrach w Vlčicach (Wilczicz).

Świadkowie: Andrzej (Andreas) Przechod rycerz i starosta [nyski] (miles et capitaneus), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracovia), Jerzy (Georgius) Isinberg - kapelani, Henryk (Heynricus) Landiskrone kuchmistrz (magister coąuine), Jan (Johannes) Cridilwicz komornik (camerarius), Piotr (Petrus) Gouske, Jerzy [Fulschussil] protonotariusz biskupi (Georgius curie nostre prothonotarius).

Or. łac., perg. 366 x 310 + 52
Na pasku perg. pieczęć herbowa biskupa Wacława
APOpole, Am Nysa, nr 58
Reg.: CDS 36, nr 66


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów