Rozmiar: 15909 bajtów

- 172 -

1384, 4 VII (IV die Julii), Otmuchów (Otmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan zwany Tomasz z Czarnolasu (Johannes dictus Thomas de Petirsheyde) sprzedał kapłanowi Mikołajowi z Radzikowic (Nicolaus de Stephansdorf presbiter) i Magdalenie (Magdalena) Adamynne 1/2 grzywny czynszu ze swoich dóbr w Czarnolasie.

Świadkowie: Mikołaj [Seckil] prokurator otmuchowski (Nicolaus procurator Othmuchoviensis), Jan (Johannes) Trache, Jan (Johannes) Talewicz, Jan Seidlitz (Johannes Czedlicz), Kunczko szewc, Dampinian mieszczanie otmuchowscy (Cunczko sutor, Dampinianus opidani opidi Othmuchoviensis).

Or. łac., perg. 350 x 217 + 44
Na pasku perg. pieczęć biskupa
APOpole, Am Nysa, nr 59
Reg.: CDS 36, nr 67
Uw. Na odwrocie dokument (por. nr 195)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów