Rozmiar: 15909 bajtów

- 174 -

1384, 28 XII (die Innocentium martyrorum), Wrocław (Wratislavie)

Ludwik ks. śląski pan Brzegu i Oławy (Ludwicus dux Slezie dominus Bregensis et Olaviensis) stwierdza, że rycerz Jaracz z Pogorzeli (Geracius de Pogrella) sprzedał wrocławskiemu mieszczaninowi Jakubowi Liwing z Nysy (Jacobus Lybynge de Nysa) 20 grzywien rocznego czynszu ze swoich dóbr w Marszowicach (Marschowicz).

Świadkowie: Teodoryk (Theodricus) de Rechenberg, Henryk (Henricus) Rabenow, Witek wójt z Kluczborka (Wytko advocatus de Cruczburg), Ruczel (Ruczschelinus) de Rechenberg, Gunczelin z Brzezińca (Gunczelinus de Birkecht), Jan (Johannes) Wadewicz, Tomasz z Gubina kanonik brzeski, pleban w Borku Strzelińskim i książęcy notariusz (Thomas de Gobin canonicus Bregensis plebanus in Borg noster notarius).

Or. łac., perg. 380 x 190 + 37
Na pasku perg. fragment pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 57
Reg.: CDS 36, nr 65


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów