Rozmiar: 15909 bajtów

- 175 -

1385, 3 IV (am nesten montage nach Ostern), Brzeg

Jan z Pogorzeli (Hannos von Pogrel) oświadcza, że jego sługa Raczek z Michałowa (Raczke von Michelow) sprzedał za jego zgodą Heinkowi Dytwinowi (Heynko Dytwin) 3 grzywny rocznego czynszu na Brigischen Dorf.

Świadkowie: Franczek z Olszanki (von Alczenau), sługa Jana z [Pogorzeli] (Dyner Hans), Bachman i Jordan mieszczanie z Brzegu.

Or. niem., perg. 370 x 193 + 23
Na pergaminowym pasku pieczęć herbowa Jana z Pogorzeli
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 2
Reg.: CDS 9, nr 479


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów