Rozmiar: 15909 bajtów

- 176 -

1385, 20 V (an dem heiligin Pfingst abund), Oleśnica (Olsin)

Mikołaj [III] ks. opawski i głubczycki (Niclos herczog czu Troppow vnd Herre czu Lubschicz), uwalnia miasto Głubczyce (Lubschicz) od ciążących na nim długów wobec księcia.

Or. niem., perg. 246 x 150 + 27
Na pasku pergaminowym herbowa pieczęć wystawcy
APOpole, Am Głubczyce, nr 9
Ed.: Minsberg, s. 133
Reg.: Kopetzky, s. 112, przyp. 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów