Rozmiar: 15909 bajtów

- 179 -

1386, 14 IV (die XIIII mensis Aprilis), Wrocław (Wratislavia)

Mikołaj z Freiberga kanonik lubuski i oficjał wrocławski (Nicolaus de Friberg canonicus Lubucenensis et officialis Wratislaviensis) poleca plebanowi kościoła św. Mikołaja koło Raciborza [w Starej Wsi], aby wyegzekwował od miejscowych rzeźników 8 grzywien rocznego czynszu z jatek mięsnych należnego klasztorowi cystersów w Rudach.

Or. łac., perg. 350 x 200 + 45
Na pergaminowych paskach 2 pieczęcie: oficjała i plebana
Rac., Am Racibórz, nr 7
Ed.: CDS 2 nr 45; Weitzel, s. 82-83


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów