Rozmiar: 15909 bajtów

- 180 -

1386, 26 V (XXVI die mensis Maii), Otmuchów (Othmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan (Johannes) Tepulwode sprzedał Niczkowi zwanemu bey der Gassen ze Świętowa Polskiego (Niczko de Polonicalis Swetow) las za Markowicami (Margquardisdorff).

Świadkowie: Jerzy Nasięgniew prokurator Ujazdu (Georgius Nassengneff procurator Vyasdensis), Andrzej (Andreas) Przechod rycerz (miles), Gunczelin (Gunczelinus) de Borsnicz starosta (capitaneus), Piotr (Petrus) Gowsk, Mikołaj (Nikolaus) Hoff; Piotr cześnik (Petrus pincerna), Jerzy (Georgius) Zuchors notariusz (notarius).

Or. łac., perg. 358 x 154 + 41
Na pasku pergaminowym pieczęć biskupa (zatarta)
APOpole, Am Nysa, nr 60
Reg.: CDS 36, nr 68


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów