Rozmiar: 15909 bajtów

- 181 -

1386, 20 VI (nechsten Mitwoch nach der Heyligen Dreyfaltigkeit Tag),
Namysłów (Nambslau)

Jan z Molheim (Hans von Molheim) starosta w Namysłowie poświadcza, że Otto Poser z Idzikowic (von Isegesdorf) sprzedał Heulmowi (Heulm) Isigesdorf mieszczaninowi Namysłowa 2 grzywny rocznego czynszu.

Świadkowie: Nicze z Baruth rycerz (Nitsche von Baruth ritter), Fryderyk (Fridrich) Spigel, Jeske Spigel, Henryk (Heinrich) Rotte, Jan (Hans) Meitzer.

Kopia (XVII w.) niem., pap. 340 x 215
APOpole, Am Namysłowa 18, sygn. tymcz. 3


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów