Rozmiar: 15909 bajtów

- 182 -

1386, 25 VI (XXV die mensis Junii), Nysa

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) zatwierdza statut cechu szewców w Nysie.

Or. łac., perg. 280 x 134 + 40
Na pasku pergaminowym pieczęć herbowa
APOpole, Cech. m. Nysy 121, sygn. tymcz. 122/1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów