Rozmiar: 15909 bajtów

- 183 -

1387, 12 II (am nesten dynstag noch sente Dorothen tag),
Racibórz (Rathibor)

Jan [II] ks. opawsko-raciborski (Johannes herczog czu Troppaw und czu Rathibor) nadaje Kussowiczowi (Cussowicz) wójtostwo w Bieruniu (Bierun) wraz z 2 łanami pola, stawami, młynem, lasem i pastwiskami oraz dochodami z sądownictwa i ław chlebowych w zamian za obowiązek służby wojskowej konno w zbroi, gdyby zaszła potrzeba.

Świadkowie: Andrzej z Kor[nicz] (Andreas von Cor...), Mikołaj (Nyclos) Byschoffwerde, Jeszek Szeliga (Jeschko Schelega), Jan pisarz książęcy (Johannes unser Schreiber).

Or. niem., perg. 300 x 190 +65
Na sznurze pieczęć konna książęca
Pszcz., Arch. Ks. Pszcz. 11-3
Ed.: Musioł, s. 146


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów