Rozmiar: 15909 bajtów

- 184 -

1387, 12 V (am Sontag Vocem iocunditatis), Brzeg (Brage)

Ludwik [I] ks. śląski pan Brzegu (Ludwig Herzog in Schlesien Herr zum Brege) zaświadcza, że miasto Brzeg z jego polecenia sprzedało Janowi Hartlibowi (Hanns Harthliebe) mieszczaninowi wrocławskiemu 10 grzywien rocznego czynszu z dochodów książęcych z Brzegu.

Or. niem., perg. 315 x 105 + 27
Na pasku pergaminowym pieczęć ks. herbowa, częściowo zniszczona
APOpole, Am Brzeg, sygn. tymcz. 3
Reg.: CDS 9, nr 493


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów