Rozmiar: 15909 bajtów

- 185 -

1387, 10 VI (X die mensis Junii), Nysa (Nyse)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Małgorzata wdowa po nyskim mieszczaninie Jakubie Koufman (Margaretha relicta Jacobi Koufman), sołtysowa w Radzikowicach (scultetissa ville nostre Stephansdorff) sprzedała sołectwo tamże nyskiemu mieszczaninowi Piotrowi Baraczowi (Petrus Baracz).

Świadkowie: Jaracz z Pogorzeli rycerz (Jaraczius de Pogrella miles), Marcin Schiban konwentor kościoła parafialnego w Nysie (Martinus Schiban conventor ecclesie parochialis ibidem in Nysa), Albert z Oder (Albertus de Odern), Piotr (Petrus) Gouske - wasale (clientes), Hanek (Hanko) Pramsin, Jan (Johannes) Lawin - mieszczanie nyscy (cives nostri Nysenses), Jan z Oleśnicy notariusz biskupi (Johannes de Olsna curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 428 x 258 + 29
Na czerwono-zielonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 61
Reg.: CDS 36, nr 69


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów