Rozmiar: 15909 bajtów

- 188 -

1388, 16 I (feria quinta proxima post octavas Epiphanie),
Prudnik (Novaciuitas alias Prudnik)

Władysław ks. opolski, wieluński, kujawski i dobrzyński (Ladislaus dux Opoliensis, Welunensis, Cuiauiensis, Dobrinensis) poświadcza, że sołtys Peregryn z Rudziczki (Peregrinus de Rudgerzdorff) odstąpił swe dobra swym dzieciom Lutkowi (Lutko) i Ofce (Offca).

Świadkowie: Wiktor starosta opolski (Victor capitaneus Opoliensis), Steflik Stral starosta głogówecki (Steflikus Stral capitaneus capitaneatus Glogoviensis), Konrad (Kunradus) Elsterberg, Henryk (Henricus) Elsterberg, Zygfryd (Zeyfridus) Loybental, Wincenty (Vincencius) Czweynkfeld, Jan z Żor kanonik poznański, kanclerz książęcy (Johannes de Zoraw canonicus Posnaniensis cancellarius noster).

Or. łac., perg. 160 x 305 + 45
Pieczęć konna ks. Władysława z kontrasigillum (uszkodzona)
Muzeum Zamkowe w Pszczynie, nr 869
Odpis łac. w transumpcie Rady miasta Prudnika z 18 V 1605 r.
APOpole, Am Prudnika, nr 92
Regest: CDS 33. nr 2 (s. 28)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów