Rozmiar: 15909 bajtów

- 191 -

1388, 22 V (an dem nesten uritage nah Pfingsten)

Przemysław ks. cieszyński (Primisla herczog von Thesschin) potwierdza, że bracia Jeszek i Jan z Ogrodzonej (Jeske, Hannos von Ogrozin) sprzedali Bielikowi z Kornic (Belik von Koernicz) i jego matce Jucie (Juta) wieś Boguszowice (Boguschowitz) za 60 kóp praskich groszy.

Świadkowie: Krzywosąd rycerz (ritter Crziwassand), Jerzy Schrame z Bytkowa (Girske Schrame von Bitkow), Pietrasz z Golasowic (Petrasch von Golasowic), Mikołaj z Kończyc (Niclos von Cunzendorff), Czobke Kornicz i Gelfryd (Gelfrid) Luckow pisarz (unserer Schreiber).

Or. niem., perg. 298 x 155 + 33
Zielonożółty sznur po pieczęci
Ciesz.. ZDPP, sygn. 1
Odpis: Ciesz, Kom Ciesz, sygn. 71, nr 2 (Kronika A. Kaufmana, T. 1)
Ciesz., Am Ciesz. sygn. 1060, f. 9-11
Ciesz., Kom Ciesz., sygn. 77, f. 168 -169
Ed.: Němec, nr 104


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów