Rozmiar: 15909 bajtów

- 187 -

[przed 1388]

List Jakuba Liwinga (Jacob Libing) mieszczanina wrocławskiego do rajców w Nysie (rotluten czur Nyse) z pro¶b±, by poinformowali Albrechta Schaff (Albrecht Schof) o przeprowadzeniu rozmów w interesuj±cych go sprawach.

Or. niem., pap. 200 x 162
¦lad po odci¶niętej pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 86


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów