Rozmiar: 15909 bajtów

- 193 -

1389, 4 IV (IIII die Aprilis), Nysa (Nise)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że mieszczanin nyski Jan (Johannes) Awer sprzedał 3 grzywny czynszu Henningowi z Z±bkowic (Hennyngus de Frankinsteyn) i jego żonie Katarzynie (Katherina).

¦wiadkowie: Jan (Johannes) Schellindorf rycerz (miles), Mikołaj Seckil biskupi prokurator w Otmuchowie (Nicolaus Seckil procurator noster Othmuchoviensi) Jan (Johannes) Senkewicz, Mikołaj (Nicolaus) Reibnicz, Albert (Albertus) Hoff i Jakub z Góry notariusz biskupi (Jacobus de Gora curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 272 x 161 + 33
Pasek perg. bez pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 63
Reg.: CDS 36, nr 71


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów