Rozmiar: 15909 bajtów

- 194 -

1389, 9 V (IX die mensis Maii), Otmuchów (Othmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) na prośbę altarysty Mikołaja (Nicolaus), za zgodą wicekonwentora Marcina Schybana (vice conventor Martinus Schybanus) zatwierdza fundację drugiego ministerium przy ołtarzu św. Jerzego, Wojciecha i Stanisława w kościele św. Jakuba w Nysie z uposażeniem z czynszów przekazanych na ten cel przez zmarłego mieszczanina nyskiego Jana (Johannes) Slegil z domów i dóbr mieszczan nyskich Jana (Johannes) Syrfeye, Jenkelina krawca (Jenkelinus Sartor), Henczelina z Bogdanowa (Hentschelinus de Poytmansdorf), Piotra z Kłodzka (Petrus de Glocz), Kunczka (Cunczco) Bvyl, Jana (Johannes) Godyn, Jana (Johannes) Loml i Gundelina (Gundelinus) Messingslaer.

Świadkowie: Mikołaj Seckil prokurator otmuchowski (Nicolaus Seckil procurator Othmuchoviensis), Jan z Oleśnicy (Johannes de Olsina) - kanonicy kolegiaty otmuchowskiej, Marcin (Martinus) Schyban, Jerzy (Georgius) Ysinberg, Jerzy (Georgius) Nail - kapelani biskupi (nostre curie capellani), Jakub (Jacobus) Fabri notariusz (notarius), Mikołaj z Oławy protonotariusz (Nicolaus de Olauia curie nostre prothonotarius).

Or. łac., perg. 427 x 280 + 67
Na pasku perg. pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 64
Reg.: CDS 36, nr 72


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów