Rozmiar: 15909 bajtów

- 195 -

1389, 4 VII (die IIII mensis Julii), [Nysa]

Jerzy (Georgius) Fotcze syn Mikołaja (Nicolaus) Fotcze potwierdza, że będzie wypłacał Janowi Hermmannowi (Johannes Hermmanns) altaryście altarii św. Krzyża w kościele św. Jana za murami Nysy (extra muros Nissenses) 1 grzywnę rocznego czynszu ze swoich dóbr w Czarnolasie (Petirsheide), zgodnie z umową, którą zawarł wcześniej zmarły Tomasz zwany Petirsheyde (Thomas dictus Petirsheyde).

Świadkowie: Konrad pleban w Jaszowie (Conradus plebanus in Seyfresdorff), Mikołaj sołtys w Skoroszycach (Nicolaus scultetus in Fredewalde), Mikołaj sołtys w Domaszkowicach (Nicolaus scultetus in Ruckerswalde), Mikołaj Stelmach z Wrocławia, notariusz publiczny (Nicolaus Currifex de Wratislavie notarius publicus).

Or., łac., perg. 350 x 217 + 44
APOpole, Am Nysa, nr 59
Reg.: CDS 36, nr 67
Uw.: Dokument ten znajduje się na odwrocie dokumentu z 1384, 4 VII (zobacz nr 172)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów