Rozmiar: 15909 bajtów

- 198 -

1389, 16 X (in die sancti Galii confessoris), Mírov (Meraw)

Mikuláš [z Rýzmburka], biskup olomoucký (Nicolaus episcopus Olomucensis), potvrzuje inzerovanou listinu z 1389, 29 IX /viz č. 196/ a povoluje, aby augustiniánskému klášteru připadl i farní kostel ve Fulneku (Fulnek).

Svědkové: Sander, arcijáhen přerovský a kanovník olomoucký (Zanderus archidiaconus Preroviensis et canonicus Olomucensis), Bernard Hecht ze Slavoňova (Bernhardus Hecht de Schuczendorff), Gerhard z Mírová (Gernhardus de Meraw), Bruno, biskupský podkoní (Bruno marescallus curie nostre), Jan, farář v Brušperku (Johannes plebanus in Brunsperg), Prokop, kaplan (Procopius capellanus), Hynek, biskupský notář (Hynczko notarius noster).

Or. lat., perg. 740 x 470 + 65
Pečet vydavatele, původně přivěšená na modro-červených nitích, chybí
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 9, sign. A 1 b
Ed.: CDM 15, č. 295, s. 259-260
Reg.: Šebánek, č. 978, s. 200; Regesta Venceslai IV., č. 725, s. 304-305


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów