Rozmiar: 15909 bajtów

- 139 -

[po 1377], 15 IX (octava Nativitatis sancte Marie), Olomouc (Olomucz)

Zbyněk [z Unkova], komorník (Sbynco camerarius), Vavřinec (Laurentius), sudí a ostatní soudci menšího soudu v Olomouci dávají naučení zemskému právu krnovskému v záležitosti připuštění k přísaze.

Or. lat., pap. 225 x 150
Původně přitištěná pečeť chybí
ZA, AS, inv. č. 402, sign. A XVIII-37


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów