Rozmiar: 15909 bajtów

- 200 -

1391, 24 I (XXIIII die Januaríi), Nysa (Nyse)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan (Johannes) Rukerswalde w imieniu swego brata Henryka, niegdyś sołtysa w Domaszkowicach (Henricus scultetus olim in Rukerswalde) sprzedał 1 grzywnę rocznego czynszu z tegoż sołectwa Henrykowi (Henricus) Czeicz altaryście nyskiemu (altarista Nysensis).

Świadkowie: Jan (Johannes) Rotkirche, Franciszek (Franciscus) Coci, Tylo (Tylo) Czeiskindorf, Mikołaj (Nicolaus) Hoff i Jakub (Jacobus) Fabri z Góry notariusz biskupi (de Gora curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 225 x 129 + 29
Na pasku perg. pieczęć biskupa herbowa
APOpole, Am Nysa, nr 66
Reg.: CDS 36, nr 74


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów