Rozmiar: 15909 bajtów

- 201 -

1391, 2 X (an Montag nach sand Michels Tag), Salcburk (Salczburg)

Albrecht, vévoda rakouský a štýrský (Albrecht Herczog zu Österreich zu Steyr), omilostňuje Jorga (Jörg) der Schenke [sic] von Ostrawicz za zabití Jana (Hans) Beuttera.

Or. něm., perg. 305 x 165 + 35
Na perg. proužku přivěšena znaková pečeť vydavatele
ZA, Sbírka perg. listin a diplomů


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów