Rozmiar: 15909 bajtów

- 202 -

1392, 10 V (die decima mensis Maii), Otmuchów (Othmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jerzy Fulschussil kanonik otmuchowski i oficjał wrocławski (Georgius Fullschussil canonicus Othmuchoviensis et officialis noster Wratislaviensis) sprzedał zamieszkałemu w Nysie (in Nysa) Janowi Weygand z Jędrzychowa (Johannes Weygand de Heydenreichsdorff) swój folwark przed Bram± Ziębick± w Nysie.

¦wiadkowie: Andrzej (Andreas) Przechod i Jan z Pogorzeli (Johannes de Pogrella) - rycerze (milites), Franczek (Franczco) Schellendorf, Jan (Johannes) Langnaw, Piotr (Petrus) Gauske i Ludwik z Drezna protonotariusz biskupi (Ludwicus de Dresden curie nostre prothonotarius).

Or. łac., perg. 309 x 189 + 41
Na paskach perg. pieczęć biskupa pontyfikalna (uszkodzona)
APOpole, Am Nysa, nr 67
Reg.: CDS 36, nr 75


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów