Rozmiar: 15909 bajtów

- 203 a -

1394, 1 V (am sinte Philippi und Jacobi tage)

Uw.: Dokument ten znajduje się pod numerem 216, pod błędną datą roczną 1397


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów