Rozmiar: 15909 bajtów

- 205 -

1394, 16 VII (feria quinta ante festum sancte Marie Magdalene),
Nysa (Nysa)

Rajcv nyscy (consules in Nysa) stwierdzają, że mieszczanin nyski Marcin (Martinus) Prophen sprzedał 1 grzywnę czynszu ze swojego domu i dworu na ulicy Ziębickiej (in plathea Monsterbergensi) altaryście Mikołajowi Muratorowi (presbiter et altharista Nicolaus Murator).

Or. łac., perg. 225 x 125
Na pasku perg. pieczęć miejska
APOpole, Am Nysa, nr 68
Reg.: CDS 36, nr 76


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów