Rozmiar: 15909 bajtów

- 207 -

1395, 30 VI (an der Mittewoch vor Unser Lieben Vrauwen Tag Visitacionis),
Głubczyce (Lupschicz)

Przemek ks. opawski (Przimko herczug czu Troppaw) zezwala mieszczanom głubczyckim na ufundowanie w kościele parafialnym w Głubczycach (Lupschicz) altarii ku czci św. Katarzyny, Anny i Jadwigi (sinte Kathereyn vnd sinte Annan vnd sinte Hedwigen), zobowiązując altarystów do corocznej modlitwy za swojego zmarłego brata, księcia Mikołaja (herczug Niclos).

Świadkowie: Leinhard z Krapkowic (Lenhard von Crapicz), Bernard z Bieberstein (Berhard von Bibersteyne), Konrad Stosz z Branic (Conrad Stossche von Brenicz), Piotr (Petir) von der Leynaw, Piotr (Petir) Czochtindorff, Piotr (Petir) Fras, Szymon altarysta w Głubczycach (Symon altarher czu Lupschicz).

Or. niem., perg. 325 x 207 + 40
Na czerwonym sznurze niewielka pieczęć wystawcy
APOpole, Am Głubczyce, nr 10
Odpis niem. w transumpcie Mikołaja, biskupa ołomunieckiego, z 16 XII 1395 r. (zob. dokument nr 210)
APOpole, Am Głubczyce, nr 11
Ed.: Minsberg, s. 239-240
Reg.: Kopetzky, nr 412


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów