Rozmiar: 15909 bajtów

- 209 -

1395, 9 VII (am nehste Fritage vor Sinte Margarethe Tag),
Głubczyce (Lupschicz)

Rajcy miasta Głubczyc (Lupschicz) oświadczają, że sprzedali wójtowi głubczyckiemu Henrykowi (Heinrich) oraz mieszczanom Grzegorzowi, Mikołajowi Puschilowi (Gregor, Niclas Puschil) i Piotrowi Wozakowi (Petrus Vector) roczny czynsz w wysokości 5 grzywien na uposażenie fundowanej przez nich altarii w kościele parafialnym w Głubczycach (Lupschicz).

Odpis niem. w zatwierdzeniu Mikołaja biskupa ołomunieckiego, z 16 XII 1395 r. (zob. dokument nr 210)
APOpole, Am Głubczyce, nr 11
Ed.: Minsberg, s. 243-245
Reg.: Kopetzky, nr 414


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów