Rozmiar: 15909 bajtów

- 211 -

1395, 17 XII (die XVII mensis Decembris), Příbor (Friburg)

Mikołaj biskup ołomuniecki (Nicolaus episcopus Olomucensis) instytuuje Piotra (Petrus) Prawze na altarystę w kościele parafialnym w Głubczycach (Lupschicz).

Or. łac. perg. 236 x 112 + 38
Na pasku pergaminowym uszkodzona pieczęć wystawcy
APOpole, Am Głubczyce, nr 12
Ed.: Minsberg, s. 238 (tłum. niem.)
Reg.: Kopetzky, nr 416


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów